LEEF JE DROOM!

ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene voorwaarden, Herken jezelf


1.1 Inleiding Herken jezelf respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan welke worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens wij kunnen verzamelen wanneer u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens kunnen verzamelen. Deze privacyverklaring is enkel van toepassing voor de diensten op deze site, u dient zich ervan bewust te zijn dat Herken jezelf niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.


1.2 Wijzigingen Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Herken jezelf houdt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te kunnen brengen in de privacy- en cookie verklaring, het is daarom raadzaam om met regelmaat deze pagina te raadplegen.


2.1 Verwerking persoonsgegevens Herken jezelf zal de door u achtergelaten of geplaatste informatie op deze website zorgvuldig verwerken. Daarnaast kunnen de door u aan ons verstrekte gegevens, zoals naam en e-mailadres ook worden verwerkt. Bij de verwerking wordt uw privacy beschermd door passende technische en organisatorische maatregelen. De verwerking zal uiteraard plaatsvinden in overeenstemming met de geldende (privacy)wet- en regelgeving.


2.2 Doeleinden verwerking persoonsgegevens De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, zullen slechts voor de volgende doeleinden worden verwerkt:


2.2.1 Voor het opnemen van contact met u, ten behoeve van onze dienstverlening


2.2.2 Het toezenden van een nieuwsbrief


3.1 Communicatie Wanneer u e-mail of andere soorten berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten en aanvullende aangeleverde gegevens bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde servers van Herken jezelf of van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.